03 - 8736 8277 / 012 - 223 6176 chkindi@gmail.com

“父爱是沉默的,如果你能感觉得到那就不是父爱的。”

                                         ——冰心

一株茉莉也许没有沁人心脾的芳香,但它永远会让你感到清新,感到优雅。父爱就是这样,犹如茉莉一样静静地开放。无论你在何方,父亲那慈爱的眼睛定会伴随你一生。

父亲的爱不像母爱那般柔软细腻,但却像山一样高大和稳重。父爱更像是一座灯塔,在任何时候都为我们指引前行的道路。

父爱的伟大,更是愿意为你去做许多不可能的事······